کارگاه تخصصی "تست و تحویل تاسیسات الکتریکی" در دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان بانه، با هدف آشنایی اعضا و مجریان با تست های تحویل تاسیسات الکتریکی ساختمان بر اساس مقررات ملی ساختمان و مباحث 13 و 21  مقررات ملی ساختمان برگزار  شد.

شایان ذکر است، این سمینار به همت دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان شهرستان بانه و شرکت برق یار با حضور تعدادی از متخصصان برق شهرستان در محل سالن اجتماعات نظام مهندسی بانه برگزار شد.