دوره آموزشی "طرح و اجرای همبندی در تاسیسات الکتریکی" در دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان بانه، با هدف آشنایی بیشتر و بازآموزی اعضا و مجریان با اجرای همبندی (اصلی و اضافی) بر اساس مقررات ملی ساختمان برگزار شد.

این سمینار با همکاری دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان شهرستان بانه و شرکت برق‌یار با حضور تعدادی از مهندسین برق و مجریان تاسیسات الکتریکی در محل سالن اجتماعات نظام مهندسی بانه برگزار شد.