با جستجوی مختصری در جعبه ابزارتان، می‌توانید فازمتر یا پراب تست را بیابید.

کاری که باید بکنید آنست که یک چاه خیلی عمیق پیدا کرده و این ابزار خطرناک را در اسرع وقت توی آن بیاندازید!

دلیلش واضح است. تصور کنید که در یک سیستم فشار ضعیف (1000-50 ولت AC) یک فازمتر چگونه قرار است کار کند. جریانی باید از آن و از بدن شما بگذرد تا چراغش روشن شود. حتی جریان‌‌های ناچیزی در حد 10 تا 15 میلی‌آمپر هم برای ایجاد شوک الکتریکی کافی هستند و جریان 50 میلی‌آمپر کاملا کشنده است.

جدا از این عیب، چنین ابزاری هر ولتاژ بالای پنج ولت را نشانه‌ای از "وجود برق" تشخیص می‌دهد.

 سلامت فرد اساسا به صحت کار مقاومتی که برای محدود کردن جریان، در درون فازمتر تعبیه شده وابسته خواهد بود! 

در یک نمونه حادثه واقعی، برقکاری فازمترش را که در داخل ظرف آبی افتاده بود درآورده و به داخل جعبه ابزارش می‌اندازد. پس از مدتی آن را برداشته و می‌خواهد برقدار بودن جایی را با آن چک کند که دچار شوک شدید می‌شود. در واقع رطوبتی که به داخل محفظه فازمتر رفته بود مقاومت محدود کننده را بای‌پس کرده بود.

امروزه ابزارهای بسیار بهتر و ایمن‌تری در اختیار داریم که با نشانگرهایی که دارند هم وجود و هم مقدار ولتاژ را نشان می‌دهند. تسترهای ولتاژ تایید شده را می‌توانید از طریق این لینک تهیه بفرمایید.

تستر ولتاژ (فازمتر) القایی


منبع: طراحی و تحویل تاسیسات الکتریکی - ترجمه دکتر شاهرخ شجاعیان