الکترود زمین

نقد و بررسی کیت ارت تستر C.A6472 و C.A6474

/ca6472-and-ca6474-kit-test

ابزاری حرفه‌ای جهت تست سیستم زمین دکل


انتخاب الکترود زمین برای مشترکان فشار ضعیف بر اساس مبحث 13 مقررات ملی ساختمان

/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86

مزایای سیستم ارتینگ برای شبکه برق

/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82

برای همبندی در داخل فونداسیون، میلگرد ساختمانی بهتر است یا هادی الکتریکی کلاسیک؟

/%D9%87%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9

مرجع کامل اندازه‌گیری سیستم ارتینگ (بخش اول)

/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-1

هر آنچه باید در مورد اندازه‌گیری مقاومت ویژه خاک و الکترود زمین بدانید!


کتاب صوتی اجرای سیستم زمین

/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86

سیستم ارتینگ عمیق (Deep Earthing)

/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82

هفت اشتباه رایج در طراحی سیستم زمین

/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86

سوالات متداول در زمینه ارتینگ

/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF

8 کاربرد عملی ارت تستر کلمپی

/%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C