یکی از مبهم ترین مفهوم ها در مهندسی برق تفاوت بین باندینگ ، گراندینگ و ارتینگ می باشد.  باندینگ کلمه واضح تر نسبت به گراندینگ و ارتینگ می باشد، اما تفاوت بین گراندینگ و ارتینگ وجود دارد.
گراندینگ و ارتینگ ، اصطلاحات مختلفی برای بیان مفهوم مشابهی دارند. گراندینگ و ارتینگ در یک سیستم سیم کشی برق اصلی، یک هادی است که مسیر امپدانس کمتری را برای زمین فراهم می کند تا از بروز ولتاژ خطرناک در تجهیزات جلوگیری شود. ارتینگ بیشتر در بریتانیا، اروپا و بسیاری از استانداردهای کشورهای مشترک المنافع (IEC , IS) استفاده می شود، در حالی که گراندینگ کلمه ای است که در استانداردهای آمریکای شمالی استفاده می شود . (NEC, IEEE. ANSI, UL)
ما می دانیم که گراندینگ و ارتینگ ضروری اند و ایده ای در مورد چگونگی انجام این کار وجود دارد اما برای ما این مفاهیم شفافیتی ندارد. ما باید درک کنیم که واقعا دو موضوع جداگانه وجود دارد که برای هدف مشابهی انجام می دهیم که آنرا گراندینگ و ارتینگ می نامیم.
باندینگ:
باندینگ به سادگی عمل اتصال دو هادی الکتریکی با هم است. این ممکن است دو سیم، یک سیم و یک لوله باشد، یا ممکن است دو تجهیز باشد. باندینگ باید با اتصال تمام قطعات فلزی انجام شود که در حالت عادی حامل جریان الکتریکی نیستند تا این قطعات هم پتانسیل باشند.
دلیل اصلی باندینگ ایمنی افراد است، به طوری که کسی اگر دو قطعه از تجهیزات را در یک زمان لمس کند، در هنگام خطای سیستم به دلیل برابر سازی پتانسیل الکتریکی مسیر جریان، شوکی را دریافت نمی کند و خطر در حالتی برای فرد ایجاد می شود که در نقاط تماس اختلاف پتانسیل الکتریکی وجود داشته باشد. دلیل دوم این است که اگر یک هادی فاز به یک قسمت فلزی خارجی تماس پیدا کند، چه اتفاقی می افتد؟ در این حالت باندینگ کمک می کند تا یک مسیر کم امپدانس را به منبع ایجاد کنید. این مسیر جریان بزرگی را بوجود می آورد که به نوبه خود باعث می شود تجهیزات حفاظتی عمل کنند.

ارتینگ:
ارتینگ به معنای اتصال بخش مرده (به معنی بخشی است که جریان را تحت شرایط عادی حمل نمی کند) به زمین است. برای مثال بدنه های وسایل الکتریکی را می توان نام برد.
هدف ارتینگ این است که خطر وقوع شوک الکتریکی را در صورت لمس کردن قطعات فلزی در هنگام یک خطا، به حداقل برساند.

گراندینگ:
گراندینگ به معنی اتصال بخش زنده (به معنی بخشی است که جریان را تحت شرایط عادی حمل می کند) به زمین است. به عنوان مثال نقطه خنثی ترانسفورماتور قدرت را می توان نام برد. این کار برای حفاظت از تجهیزات سیستم قدرت انجام می شود و مسیر بازگشت موثر از دستگاه به منبع برق فراهم می شود.

نتیجه:
1)گراندینگ منبع جریانهای ناخواسته است و همچنین به عنوان مسیر برگشت برای جریان اصلیست. در حالی که ارتینگ برای مسیر بازگشت استفاده نمی شود بلکه برای حفاظت از تجهیزات ساخته شده است. این یک مسیر جایگزین با مقاومت پایین برای جریان است.
2)ارتینگ برای ایمنی بدن انسان در شرایط خطا مورد استفاده قرار می گیرد، در حالیکه گراندینگ (به عنوان زمین خنثی) برای حفاظت از تجهیزات استفاده می شود.