شرکت برق‌یار در نظر دارد با همکاری دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان بانه سمینار "مدیریت ریسک در حفاظت از صاعقه" را برگزار نماید. این سمینار در راستای اجرای مبحث 13 بند 13-3-1-15-2 و مبحث 21 بند 21-3 و مبحث 22 بندهای 22-7-7 و 22-7-12-7 برگزار خواهد شد. شرکت برق‌یار از تمامی مهندسین برق به‌دلیل اهمیت موضوع دعوت می‌نماید که در سمینار شرکت فرمایند. اطلاعات تکمیلی در پوستر سمینار درج شده است.